Tæruddalen musikk
PianoGitariPadBandTeoriBooke bandromRapKorSanghefte

Tempoplan

Velkommen til ressurssiden for musikkundervisningen ved Tæruddalen skole!

Her finner du linker til oppgaver, vurderingsktiterier, hefter, videotutorials osv.

Trykk på temploplanen til høyre for å få den opp. Der finner du oversikt over når de forskjellige aktivitetene er, innleveringsfrister, fremføringer osv. Sjekk denne jevnlig da det kan forekomme forandringer.

Vi baserer undervisningen på Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), og læreplanen i musikk finner du her.

Lykke til!

Tæruddalen musikk